*** GRATIS VERZENDING ***

Home » Disclaimer

Disclaimer

De website www.2wear.nl, is eigendom van de 2wear. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 2wear.

De inhoud van deze website en andere uitingen van 2wear op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Het is echter mogelijk dat informatie die door 2wear wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. 2wear behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.